MEMORIALUL ÎNCHISOAREA PITEȘTI

RESURSE

RESURSE

 

În ce privește comunismul românesc, există o întreagă dimensiune a scrierilor, filmelor și locurilor care vorbesc despre această perioadă. Mai jos, punem la dispoziție o selecție a ceea ce considerăm a fi o bibliografie minimă pe subiectele: Fenomenul Pitești, comunism (românesc și mondial), închisori politice, rezistență anticomunistă.

 

 

 

 

● ● ●

CĂRȚI

 

Anastasis, Petre Gregory C. (Puiu Năstase), Temerarii, ediţie îngrijită de Gheorghe Andreica în regie proprie,

Editura Metafora, Constanţa, 2004

 

Andreica, Gheorghe, Mărturii... mărturii... – Din iadul temniţelor comuniste –, Consultant: Dan Staicu,

Editura 2000, Bucureşti, 2000

 

Andreica, Gheorghe, Reeducările comuniste. Volumul I/II: Eugen Ţurcanu, ruşinea speciei umane,

Editura Ex Ponto, Constanţa, 2007/2008

 

Andreica, Gheorghe, Târgşorul Nou. Închisoarea minorilor: 1948-1950,

Editura PRINTEURO, Ploieşti, 2000

 

Andronescu, Demostene, Reeducarea de la Aiud,

Editura Manuscris, Pitești, 2017

 

Bacu, Dumitru, Piteşti. Centru de reeducare studenţească,

Editura Cuvântul Românesc, Hamilton, 1989

 

Bâgu, Gheorghe, Mărturisiri din întuneric,

Editura Tehnică, Bucureşti, 1993

 

Bâgu, Gheorghe, Mărturisiri din perioada comunistă. (Portrete, schiţe şi eseuri), f.e, f.a.

 

Boldur-Lăţescu, Gheorghe, Genocidul comunist în România, volumul I: Dimensiunile genocidului,

Editura Albatros, Bucureşti, 1992

 

Boldur-Lăţescu, Gheorghe, Iorga, Filip-Lucian, Genocidul comunist în România. Reeducarea prin tortură, volumul IV,

Editura Albatros, Bucureşti, 2003

 

Bordeianu, Dumitru Gh., Mărturisiri din mlaştina disperării, ediţia a II-a,

Editura Scara, Bucureşti, 2001

 

Brazdă, Aurel, Istorie trăită. Volumul II. 1000 de zile în uniforma gulagului comunist, f.e.,

Bihor – Oradea, 2005

 

Budeancă, Cosmin (coord.), Experienţe carcerale în România comunistă, volumele I, II, III, IV,

Editura Polirom, Iaşi, 2007/2008/2009/2010.

 

Buracu, Mihai, Tăbliţele de săpun de la Itset-ip,

Editura Manuscris, Pitești, 2017

 

Burcea, Mihai, Stan, Marius, Bumbeş, Mihail, Dicţionarul ofiţerilor şi angajaţilor civili ai Direcţiei Generale a Penitenciarelor.

Aparatul central (1948-1989), Editura Polirom, Iaşi, 2009

 

Călinescu, Nicolae, Preambul pentru camera de tortură,

Editura Marineasa, Timişoara, 1994

 

Cesereanu, Ruxandra (coord.), Comunism şi represiune în România. Istoria tematică a unui fratricid naţional,

Editura Polirom, Iaşi, 2006

 

Cesianu, Constantin, Salvat din infern, traducere din limba franceză de Maria Alexe,

Editura Humanitas, Bucureşti, 1992

 

Ciuceanu, Radu, Memorii III: Pecetea diavolului, f.e.,

Bucureşti, 2002

 

Codrescu, Răzvan, Cartea Mărturisitorilor,

Editura Fundației Sfinții Închisorilor, Pitești, 2014

 

Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, Raport final, Editori Vladimir Tismăneanu, Dorin Dobrincu, Cristian Vasile,

Editura Humanitas, Bucureşti, 2007

 

Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, Pseudomemoriile unui general de Securitate, documente selectate şi editate, studii introductive şi note de Cristina Anisescu şi Silviu B. Moldovan,

Editura Humanitas, Bucureşti, 2007

 

Cornea, Corneliu, Viaţa aşa cum a fost. Însemnări, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită,

Editura Gutenberg, Arad, 2003

 

Davidescu, Ştefan Ioan I., Călăuză prin infern, vol. II, prefaţă de Flori Stănescu,

Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2003

 

Deletant, Dennis, România sub regimul comunist, ediţia a II-a revăzută, editor Romulus Rusan, în româneşte de Delia Răzdolescu,

Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 2006

 

Dobrincu, Dorin (editor), Listele morţii. Deţinuţi politici decedaţi în sistemul carceral din România potrivit documentelor Securităţii, 1945-1958,

Editura Polirom, Iaşi, 2008

 

Dumitrescu, Grigore, Demascarea, Jon Dumitru

Verlag & Mediana Edit, München-Bucureşti, 1996

 

Gheorghiţă, Viorel, Et ego. Sărata. Piteşti-Gherla-Aiud. Scurtă istorie a devenirii mele,

Editura Marineasa, Timişoara, 1994

 

Goma, Paul, Patimile după Piteşti,

Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1990

 

Huzum Marghiolița, O viață de țărancă, cu o prefață de Costion Nicolescu și o heretisire de Î.P.S. Calinic Argeșeanul,

Editura Manuscris, Pitești, 2017

 

Ianolide, Ioan, Întoarcerea la Hristos. Document pentru o lume nouă, ediţie îngrijită la Mănăstirea Diaconeşti, cu un cuvânt înainte de Părintele Gheorghe Calciu-Dumitreasa,

Editura Christiana, Bucureşti, 2006

 

Ierunca, Virgil, Fenomenul Piteşti, prefaţă de François Furet, ediţia a treia,

Editura Humanitas, Bucureşti, 2007

 

Ivan, Sabin, Pe urmele adevărului, ediţia a II-a, cu o prefaţă de Ştefan Augustin Doinaş,

Editura Ex Ponto, Constanţa, 1996

 

Jela, Doina, Lexiconul negru. Unelte ale represiunii comuniste,

Editura Humanitas, Bucureşti, 2001

 

Lăcătuşu, Dumitru, Mureşan, Alin, Casa terorii. Documente privind penitenciarul Piteşti (1947-1977),

Editura Polirom, Iaşi, 2010

 

Lucinescu, Dan, Jertfa (Transfigurări),

Editura Siaj, Bucureşti, 2008

 

Marian, Gheorghe, Mărturii şi memorii de o viaţă. 1927-2008,

Editura Marineasa, Timişoara, 2009

 

Maxim, Virgil, Imn pentru crucea purtată. Abecedar duhovnicesc pentru un frate de cruce,

Editura Antim, Bucureşti, 2002

 

Măgirescu, Eugen, Moara dracilor. Amintiri din închisoarea de la Piteşti, text stabilit de Remus Radina,

Fronde, Alba Iulia – Paris, 1994

 

Memorialul ororii. Documente ale procesului reeducării din închisorile Piteşti, Gherla,

Editura Vremea, Bucureşti, 1995

 

Merişca, Costin, Tragedia Piteşti. O cronică a „reeducării” din închisorile comuniste,

Editura Institutul European, Iaşi, 1997

 

Merişca, Costin, Tărâmul Gheenei,

Editura Porto Franco, Galaţi, 1993

 

Muntean, Ioan, La pas prin „reeducările” de la Piteşti, Gherla şi Aiud sau Ridică-te Gheorghe, ridică-te Ioane,

Editura Majadahonda, Bucureşti, 1997

 

Mureșan, Alin, Pitești. Cronica unei sinucideri asistate,

Editura Manuscris, Pitești, 2017

 

Paven, Justin Ştefan, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit?,

Editura Ramida, Bucureşti, 1996

 

Plapşa, Lucian, (Memorii I:) Soarele de la nord, prefaţă de Paul Caravia,

Editura Helicon, Timişoara, 1996

 

Plapşa, Lucian, Memorii II: Popas în iad, cuvânt înainte de Radu Ciuceanu,

Editura Artpress, Timişoara, 2004

 

Petrişor, Marcel, Cumplite încercări, Doamne,

Editura Manuscris, Pitești, 2017

 

Popa, Ilie (coord.), „Experimentul Piteşti”. Conference Proceedings. Comunicări prezentate la Simpozionul „Experimentul Piteşti - Reeducarea prin tortură”, ediţiile I - IV – Piteşti, 2001 - 2016,

Editura Fundaţia Culturală Memoria, Piteşti, 2003

 

Popa, Neculai, Coborârea în iad. Amintiri din închisorile României comuniste,

Editura Vremea, Bucureşti, 1999

 

Purcărea Nicolae, Urlă haita…, cu un studiu introductive de Alin Mureșan,

Editura Manuscris, Pitești, 2017

 

Popescu, Traian, Experimentul Piteşti. Reeducarea prin tortură în închisorile Piteşti, Gherla, Tg. Ocna, Canal. Atacul brutalităţii asupra conştiinţei. Cuvânt înainte de Răzvan Codrescu, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită,

Editura Criterion Publishing, Bucureşti, 2005

 

Răduleanu, Galina, Repetiție la moarte… din spatele gratiilor,

Editura Manuscris, Pitești, 2017

 

Rădulescu, Mihai, Istoria literaturii române de detenţie. Memorialistica reeducărilor,

Editura Ramida, Bucureşti, 1998

 

Rădulescu, Mihai, La capătul iadului. Mărturii şi documente,

Editura Vremea XXI, Bucureşti, 2005

 

Rusan, Romulus (editor), Analele Sighet 7. Anii 1949-1953: Mecanismele terorii.

Comunicări prezentate la al VII-lea Simpozion al Memorialului de la Sighetu Marmaţiei (2-4 iulie 1999),

Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 1999

 

Stan, Constantin I., Crucea reeducării. O istorie a „reeducărilor” în temniţele comuniste din România (1948-1964),

Editura Christiania, Bucureşti, 2010

 

State, Aurel, Drumul Crucii,

Editura Fundației Sfinții Închisorilor, Pitești, 2014

 

Stănescu, Gabriel, Dumnezeu m-a salvat din Iad! O mărturie cutremurătoare: reeducarea prin tortură. Piteşti, Gherla, Canal.

Convorbiri cu Traian Popescu,

Editura Criterion Publishing, Bucureşti, 2008

 

Stănescu, Mircea, Reeducarea în România comunistă (1945-1952). Aiud, Suceava, Piteşti, Braşov, cuvânt înainte de Constantin Ticu Dumitrescu,

Editura Polirom, Iaşi, 2010

 

Stănescu, Mircea, Reeducarea în România comunistă (1948-1955), volumul II: Târgşor, Gherla,

Editura Polirom, Iaşi, 2010

 

Stănescu, Mircea, Predescu, Titică, Procesele reeducării (1952-1960). Statul şi dreptul, instrumente de represiune ale dictaturii comuniste, editor coordonator Ilie Popa, traduceri în engleză Rozalia Rodica Popa şi Ilie Popa,

Fundaţia Culturală Memoria, Filiala Argeş, Piteşti, 2008

 

Timaru, Mihai, Amintiri de la Gherla,

Editura de Vest, Timişoara, 1993

 

Timaru, Mihai, Memorial din cotul Carpaţilor…,

Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 2005

 

Vişovan, Aurel (cu concursul lui Gheorghe Andreica), Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit?

(Reeducarea de la închisoarea Piteşti), ediţia a III-a,

Editura Napoca Star, Cluj, 2006

 

Voinea, Octavian, Masacrarea studenţimii române în închisorile de la Piteşti, Gherla şi Aiud, mărturii redactate de Gheorghe Andreica,

Editura Majadahonda, Bucureşti, 1996

 

Vasilescu, Constantin, Rezistența armată. O istorie în imagini, cu un cuvânt înainte de Alin Mureșan,

Editura Manuscris, Pitești, 2017

 

Viaţa Părintelui Gheorghe Calciu după mărturiile sale şi ale altora, ediţie îngrijită la Mănăstirea Diaconeşti, cu o predoslovie a Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Bartolomeu Valeriu Anania,

Editura Christiana, Bucureşti, 2007.

 

 

 

 

● ● ●

ARTICOLE

 

Axinte, Maria, Au vrut să ne facă să nu mai ținem la țară,

în Ziarul Lumina, 12.02.2017

 

Balla, Corneliu, Reeducat la Târgşor,

în Memoria, nr. 32 (3/2000)

 

Bădescu, Ilie, Dungaciu, Dan, Experimente totalitare. Modelul reeducării: Piteşti, Gherla, Canal, 1949-1952,

în Arhivele totalitarismului, Anul II, nr. 3/1994

 

Boldur-Lăţescu, Gheorghe, Iorga, Filip-Lucian, Procesele reeducării. Note pentru instanţele penale româneşti şi străine,

în Memoria, nr. 44-45 (3-4/2003)

 

Buracu, Mihai, Piteşti după Piteşti,

în Memoria, nr. 44-45 (3-4/2003)

 

Ciupea, Ioan şi Olteanu, Florentin, Reeducarea la Târgşor (1949-1950), în Rezistenţa anticomunistă. Cercetare ştiinţifică şi valorificare muzeală, editori: Cosmin Budeancă, Florentin Olteanu şi Iulia Pop, volumul II,

Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2006

 

Felseghi, Bianca şi Mureşan, Alin, Mărturii despre un torţionar clujean,

în Ziua de Cluj, nr. 1171, 1 octombrie 2008

 

Fürtös, Robert, Implicarea organelor M.A.I. în acţiunea de Reeducare. Cazul Piteşti (1949-1951),

în Rezistenţa anticomunistă. Cercetare ştiinţifică şi valorificare muzeală, editori: Cosmin Budeancă, Florentin Olteanu şi Iulia Pop, volumul II, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2006

 

Hoinic, Dragoş, Reeducarea. Primele semnale,

în Arhivele totalitarismului, anul VI, nr. 18/1998

 

Ioniţă, Nicu, Tragedia generaţiei ’48,

în Memoria, nr. 44-45 (3-4/2003)

 

Ioniţă, Nicu, Psihofiziologia terorii,

în Memoria, nr. 43 (2/2003)

 

Jeamgocian, Edvard, Protoereul Nerses Keropeian (1865-1942),

în Ararat, Anul XV, nr. 7 (292), 1-15 aprilie 2004

 

Manolache, Dumitru, Memorialul Pitești: asculți cu ochii, auzi tortura,

în Ziarul Lumina, 19.02.2017

 

Mureşan, Alin, Fenomenul Pitești: tortură, blasfemie și dezumanizare,

în Ziarul Lumina, 22.01.2017

 

Mureşan, Alin, Reeducarea prin tortură,

în Memoria, nr. 57 (4/2006)

 

Negrescu, Fag, Piteşti: aprilie ’49-august ’51,

în Memoria, nr. 7/1992

 

Pangrate, Ion, Cum am scăpat din Iad,

în Arhivele totalitarismului, anul VI, nr. 18/1998

 

Rădulescu, Banu, Preambul la Dosarul Piteşti,

în Memoria, nr. 1/1990

 

Răitaru, Iordan, Camera 4 Spital,

în Arhivele totalitarismului, anul VI, nr. 18/1998

 

Stănescu, Flori, Amintiri din reeducare,

în Arhivele totalitarismului, anul VI, nr. 18/1998

 

 

 

 

● ● ●

FILME DOCUMENTARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● ● ●

DOCUMENTE ȘI FOTOGRAFII

 

 

 

 

 

 

 

● ● ●

EXPOZIȚII

 

● ● ●

MUZEE, MEMORIALE, MONUMENTE

 

● ● ●

INSTITUȚII

 

Str Negru Vodă 30, Pitești, Argeș, România, 110069

0734 365 102

© Copyright 2017. Toate drepturile rezervate